Aanmelden

De voedselbanken in Utrecht richten zich op mensen in Utrecht die onder het sociale minimum leven en in financieel in nood verkeren. Om te kunnen deelnemen aan de voedselbank, gelden specifieke inkomenseisen.

De toewijzing van voedselpakketten is gebaseerd op het beschikbare maandelijkse inkomen  (voor voedsel en kleding), nadat gas en water / licht en verzekeringen zijn betaald. We kijken naar iedere individuele situatie.

Als er minder per maand over blijft, komt het gezin in aanmerking voor een voedselpakket. De uitgebreide versie van de beoordelingscriteria wordt afzonderlijk vermeld op deze website.

 

 Minder dan:

 € 230         voor  één volwassene

                   plus

 € 90           per persoon (zie tabel)

 

 

 

 

De voedselbanken in Utrecht bieden noodhulp in de vorm van gratis voedsel. Sociale juridische ondersteuning wordt ook aangeboden. Wekelijks worden gratis voedselpakketten verdeeld vanuit verschillende distributiepunten in Utrecht. De inhoud van de pakketten varieert per week, afhankelijk van het aanbod van de leverancier. De bezorgpunten worden ook bediend door vrijwilligers uit de buurt. Tijd en aandacht voor de deelnemers staan ​​centraal in de aanpak. Vrijwilligers serveren koffie en thee, er is tijd en ruimte voor een praatje.

De pakketten moeten binnen de openingsuren van het betreffende uitgiftepunt worden opgehaald. Periodiek wordt gecontroleerd of de hulp nog steeds nodig is.

Om u te registreren, kunt u telefonisch een afspraak maken met de coördinatoren van een van de uitgiftepunten.

De voorwaarde voor registratie is dat inzicht wordt verschaft in de financiële huishouding.