Toekenningscriteria

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2018

NIEUWE NORMBEDRAGEN

De normbedragen per maand per gezin zijn:

1 persoon                                                             € 215
2 volwassenen                                                     € 300
1 volwassene en 1 kind dat thuis woont              € 300
1 volwassene en 2 kinderen die thuis wonen      € 385
2 volwassenen en 2 kinderen die thuis wonen    € 470
1 volwassene en 3 kinderen die thuis wonen      € 470
1 volwassenen en 4 kinderen die thuis wonen    € 555
2 volwassenen en 3 kinderen die thuis wonen    € 555

Per huishouden delen we slechts 1 voedselpakket uit.

De grootte van het voedselpakket ligt aan hoe
groot uw gezin is.

INKOMSTEN

Onder ‘inkomsten’ vallen alle netto-inkomsten (wat u op uw bankrekening ontvangt), inclusief
toeslagen en de (voorlopige) teruggaaf van uw Inkomstenbelasting van alle (thuiswonende)
volwassenen.
Wij gaan ervanuit, dat inwonende (volwassen) kinderen met eigen inkomen of uitkering kostgeld
betalen.
Wij berekenen standaard € 200,- kostgeld per maand, ook als dit anders is in uw gezin.
Dit geldt ook voor inwonende, verdienende vader en moeder, broer en zus of meerderjarige stief- of
pleegkinderen.
Ook voor hen berekenen wij standaard € 200 per persoon per maand, maar de
precieze hoogte bepaalt de degene die het intakegesprek met u doet.

De volgende inkomsten rekenen wij niet mee:

Inkomsten zoals langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand en kleine inkomsten uit een hobby
Neveninkomsten van kinderen zoals een krantenwijk of bijbaantje
Vakantietoeslag
Kinderbijslag
Studiefinanciering inwonende kinderen
Persoonsgebonden budget (pgb).

 

UITGAVEN

Bij de uitgaven berekenen we alleen de kosten van de personen die zelf verdienen of een uitkering
hebben. Kosten die u bijvoorbeeld vanuit de kinderbijslag of persoonsgebonden budget betaalt tellen
niet mee.
De meest voorkomende zaken die bijna alle uitgaven afdekken zijn:
Huur, de werkelijke kosten.
Rente en aflossing hypotheek, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
Energie en water, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
Premies van uw:
o Zorgverzekering, de bedragen die staan op uw bankafschriften.
o overige verzekeringen (zoals uw inboedel-, WA- en begrafenisverzekering).
We berekenen de echt betaalde bedragen, maar tot maximaal € 165 per maand per volwassene.

Niet-vergoede ziektekosten, zoals eigen risico en eigen bijdrage voor o.a. geneesmiddelen, maar tot maximaal € 50 per maand per volwassene.
Telefoon, tv en Internet (werkelijke kosten, maar tot maximaal € 54 per maand).
Gemeentelijke belastingen (voor zover die daadwerkelijk worden betaald).
Persoonlijke verzorging: € 34 per maand (dit is een normbedrag).
Was- en schoonmaakmiddelen: € 8 per maand (dit is een normbedrag).
Vervoer o.a. voor van uw huis naar het werk en op medische gronden: € 25 per maand (dit is een normbedrag).
Belastingen Waterschap (als u die daadwerkelijk betaalt)

 

Maximale periode

We verlenen voedselhulp gedurende maximaal 3 jaar, met de mogelijkheid uitzonderingen toe te staan ter beoordeling van de betrokken coördinator
Maatwerk heeft de voorkeur, waardoor gedurende een langere termijn dan 3 jaar voedsel kan worden verstrekt.

Enkele voorbeelden:

  • Betalingsregelingen
  • Huis dat niet verkocht kan worden
  • Tienjaarstermijn van mensen die zonder schone lei uit het WSNP-traject zijn gekomen en nu moeten wachten tot de termijn verstreken is
  • Stabilisatie van de financiële situatie die niet lukt voor een schuldhulptraject maar wel nodig is om in een schuldhulptraject te komen
  • Nieuwe schulden die in een WSNP traject betaald moeten worden van VTLB (vrij te laten bedrag) maar die middels een betalingsregeling worden opgelost
  • Een categorie waar geen sprake is van onwil om uit te stromen bij de voedselbank, maar die onmogelijk kan uitstromen, chronisch zieken of mensen die te maken hebben met veel hoge vaste lasten voor huur, energie en ziektekostenverzekering waardoor ze onder de norm van de voedselbank blijven.
  • Gezinnen met kinderen, zolang de kinderen geen 18 jaar zijn, blijven voldoen aan de VB-norm.