WELKOM

Op deze website vindt u informatie van de Voedselbanken in Utrecht. De voedselbanken zorgen er iedere week voor dat zij voedselpakketten uit kunnen geven aan gezinnen die in financiële nood zijn geraakt. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van voedsel dat door onder andere producenten en supermarkten gratis ter beschikking wordt gesteld. Naast het verstrekken van voedselpakketten wordt hiermee ook de verspilling van voedsel tegen gegaan. Doelstelling De doelstellingen van voedselbanken zijn enerzijds verspilling van voedingswaren te voorkomen en anderzijds het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven, door het uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar is gesteld. Bij het bereiken van de algemene doelstellingen van de Nederlandse landelijke organisatie gelden de volgende uitgangspunten:
  • Voedselbanken mogen geen commerciële activiteiten ontplooien, kopen zelf in principe geen voedsel in en vragen geen vergoeding aan personen voor wie de levensmiddelen bestemd zijn: alles wordt gratis gekregen en gratis uitgedeeld.
  • Initiatieven om de doelgroep van de voedselbanken ook op andere terreinen te ondersteunen zullen niet plaatsvinden onder de naam van de voedselbank.
  • Voedselbanken zijn vrijwilligersorganisaties die geen salarissen of daarop lijkende vergoedingen aan haar vrijwilligers betalen. Door het bestaan van de voedselbanken wordt aan armoede en verspilling een gezicht gegeven.
  • Deze website is een initiatief van stichting MoHuKa (Mogelijkheden, Hulp en Kansen voor iedereen). www.stichtingmohuka.nl
Stichting MoHuKa is er niet voor één bepaalde voedselbank, maar zal binnen haar mogelijkheden zorgdragen voor aanvulling bij die voedselbanken die het nodig hebben. Verder geeft deze website u inzicht in andere particuliere initiatieven, waar deelnemers aan de voedselbank en andere belangstellenden interesse in kunnen hebben. Voor aanmeldingen / deelname aan en vragen over de voedselbank, kunt u de desbetreffende coördinator rechtstreeks benaderen.

Deze website is mogelijk gemaakt dankzij:

KvK: 57716692
ANBI: 852704070
Bank: NL81RABO0138128537

Zie ook: www.voedselbankutrecht.nl